Almelo op zoek naar duurzame energiebronnen

Almelo gaat samen met partners, ondernemers en woningeigenaren op zoek naar duurzame bronnen van energie. Eén van de doelen in het klimaatakkoord is namelijk om uiterlijk in 2050 helemaal geen aardgas meer te gebruiken om steden, scholen, huizen en bedrijven te verwarmen.

Warmtevisie
Op woensdag 3 juli zetten Cogas, woningcorporaties Beter Wonen en Sint Joseph en de gemeente de eerste stap op weg naar een warmtevisie. Iedereen in Almelo krijgt de komende jaren namelijk te maken met de zogenaamde warmtetransitie. Hoe gaan inwoners hun huis verwarmen als er geen gas meer is? Welke alternatieven zijn er in welke wijk? En wat gaat de transitie kosten en hoe en wie gaat wat betalen?

Samen aan de slag
“Het lijkt of 2050 nog heel ver weg is, maar we staan samen voor de enorme opgave om in ongeveer 30 jaar meer dan 33.000 huizen in Almelo aardgasvrij te maken”, benadrukt wethouder Eugène van Mierlo van Duurzaamheid. Van de rond 33.000 woningen in Almelo is circa 54% particulier bezit, 36% corporatiebezit en 10% particuliere verhuur. “Om de klimaatdoelen te halen, vraagt dit aanpassingen aan bijna alle woningen en gebouwen. En daar moeten we samen mee aan de slag”, aldus wethouder van Mierlo.

Alternatieven voor aardgas
In de warmtevisie komt te staan welke alternatieven er zijn voor aardgas, wanneer welke wijk aan de beurt is, de betaalbaarheid en wanneer en hoe inwoners en vastgoedeigenaren hierover kunnen meepraten. Juist omdat de keuzes die Almelo moet maken, uiteindelijk iedereen in de stad gaan raken, hecht de gemeente eraan strategische partners al vanaf de start van het opstellen van een warmtevisie te betrekken. Uiteindelijk zullen deze partners ook mede uitvoering moeten geven aan de visie. Cogas gaat het proces begeleiden en levert belangrijke data en expertise op het gebied van warmte en het leidingnet. De woningcorporaties vertegenwoordigen een aanzienlijk deel van de inwoners van Almelo. De warmtevisie moet uiterlijk in 2021 gereed zijn.

Toekomst van Almelo
De gemeente Almelo zet flink in op haar ambities om een duurzame gemeente te worden. Een duurzame gemeente is essentieel voor de nabije toekomst van iedereen in Almelo. In het programma Duurzaamheid is deze ambitie vertaald naar concrete doelen. De ontwikkeling van de warmtevisie is onderdeel van het programma Duurzaamheid. De overgang naar een duurzame toekomst doet de gemeente samen met partners en inwoners. De gemeenteraad van Almelo gaat na de zomer tijdens een politiek beraad in gesprek over de energietransitie. Hiervan is de warmtevisie een belangrijk onderdeel. Belangstellenden kunnen hierbij aanwezig zijn.

(foto onder: van links naar rechts: Peter van der Hout, directeur-bestuurder woningcorporatie Beter Wonen, Gerald de Haan, directeur Cogas, Eugène van Mierlo, wethouder duurzaamheid gemeente Almelo en Claudia Beumer, directeur-bestuurder woningstichting Sint Joseph)
Deel dit artikel: Twitter | Facebook | WhatsApp | Google+ | E-mail

Info

Stembus Zomerse 50 weer geopend

AAFM zendt deze zomer de Zomerse 50 uit, de hitlijst met de ...

Allemaal Almelo - weekeditie

Almelo in teken van derde Havenfestival, Panorama Nederland ...

Boetes bij overtreden beregeningsregeling

Er worden boetes uitgedeeld bij overtredingen van het berege...

Aquarellen en olieverfschilderijen in Grote Kerk

Aquarellen en olieverfschilderijen van Riet Abcouwer zijn to...

Geef je snel op voor Bushcraftdag

Geef je snel op voor de Bushcraft dag die op zaterdag 24 aug...

Oppositie voelt zich gepasseerd bij verkoop Kolkschool

Tijdens het vragenuurtje van de gemeenteraadsvergadering van...

Opgave voor nieuwe cursussen van Samen Online

Tot donderdag 12 september kan men zich opgeven voor de nieu...

Sand in the City strijkt neer in Almelo

Almelo is de derde Overijsselse gemeente waar 'Sand in the C...

Almelo op zoek naar duurzame energiebronnen

Almelo gaat samen met partners, ondernemers en woningeigenar...

Nieuw zwembad blijft op huidige locatie

De gemeenteraad heeft tijdens het politiek beraad over het z...

Fiks geldbedrag naar Stichting De Klup

Er was enorm veel belangstelling voor de vakantiedagopvang v...

Nieuw vakbondsnetwerk voor Almelo en Omstreken

De ruim twaalfduizend leden van de FNV in de gemeenten Almel...

Nieuwe wet voor fietsers per 1 juli 2019

Vanaf maandag 1 juli is het verboden om een mobiel elektroni...

Bouwmensen breidt uit met groot aantal opleidingen

Bouwmensen Twente aan de Veldkampsweg wordt per 1 september ...

Activiteiten voor jonge mantelzorgers

Mantelzorg Almelo gaat zich vanaf het nieuwe seizoen ook bek...

Langere openingstijden Buitenbad Het Sportpark

Er is tropisch weer in aantocht met temperaturen van gemidde...

Roparun stelt koppelbedden beschikbaar

Roparun stelt dit jaar koppelbedden beschikbaar aan zorgorga...

Fracties willen politiek beraad over Kolkschool

De Fracties van PvdA, SP, GL, LA, PVV, PVA, FvR en FW hebben...

De Klup Twente kampt met tekort aan vrijwilligers in augustus

De Klup Twente kampt met een groot tekort aan vrijwilligers:...

Almeloërs tweede bij Aveleijn's got Talent

De Almeloërs Amber Zwoferink, Wesley Janmaat en Yorick Lubb...
© 1986 - 2019 Stichting Lokale Omroep Almelo