Verzekering na auto-inbraak veelal onduidelijk

Afgelopen jaar vond er in ons land elke tien minuten een auto-inbraak plaats. In Overijssel werd er gemiddeld 3,9 per dag ingebroken in een auto. In Almelo werd er in 2018 zo'n 68 keer een auto-inbraak gepleegd - een daling van maar liefst 36% ten opzichte van 2017. Dat is maar goed ook, want de slachtoffers blijven regelmatig in verwarring achter. Er heerst namelijk veel onduidelijkheid omtrent de vraag in hoeverre de schade veroorzaakt door auto-inbraken wordt gedekt door de inboedel- en autoverzekering. De slachtoffers van auto-inbraken weten dikwijls niet bij welke verzekering ze moeten aankloppen en in hoeverre deze verzekering bescherming biedt.

De verschillende soorten schade
Welke verzekering van toepassing is en in hoeverre deze verzekering bescherming biedt, hangt af van het type schade dat is geleden. Een auto-inbraak kan namelijk tot verschillende soorten schade leiden. Allereerst kunnen tijdens een inbraak losse, waardevolle spullen uit de auto worden gestolen, zoals een smartphone die op de passagiersstoel lag. Ten tweede kunnen fabrieksaccessoires worden gestolen. Dit zijn accessoires die door de fabrikant zijn ingebouwd, en die dus niet achteraf door de consument zijn toegevoegd. Een ingebouwd navigatiesysteem is hier een goed voorbeeld van - en dat is meteen het object dat tijdens auto-inbraken het vaakst gestolen wordt. In sommige gevallen worden zelfs de wielen gestolen. Ten derde kan er sprake zijn van braakschade: de schade die is veroorzaakt door het forceren van het raam of de deur, of het openbreken van het slot. Ten slotte kunnen later aangebrachte accessoires worden gestolen, zoals een trekhaak.

De reikwijdte van de inboedelverzekering
Wanneer er sprake is van het eerste type schade (de diefstal van losse spullen), is de inboedelverzekering van toepassing. Dat betekent echter niet automatisch dat de schade ook daadwerkelijk wordt vergoed - dit hangt af van de voorwaarden van de inboedelverzekering in kwestie. De schade veroorzaakt door een auto-inbraak wordt namelijk niet door alle inboedelverzekeringen vergoed. Als een verzekering de schade wel vergoedt, zal hier doorgaans een maximum bedrag aan zijn verbonden. Deze maximale dekking kan van verzekeraar tot verzekeraar behoorlijk verschillen.

De reikwijdte van de autoverzekering
Wanneer er sprake is van het tweede en derde type schade (de diefstal van fabrieksaccessoires en braakschade), dient te worden gekeken naar de autoverzekering. Een beperkte cascoverzekering of een volledige casco-verzekering (ook wel de allriskverzekering genoemd) zal deze schade doorgaans vergoeden. Slachtoffers die enkel een WA-verzekering hebben, zullen de schade echter uit eigen zak moeten betalen. Het kiezen voor de goedkoopste autoverzekering kan dus gepaard gaan met de nodige risico's.

De reikwijdte van een extra accessoiresverzekering
Het vierde type schade (de diefstal van zelf aangebrachte accessoires) wordt doorgaans niet vergoed door de autoverzekering. De meeste verzekeraars vergoeden deze schade alleen wanneer de verzekerde een extra accessoiresdekking heeft afgesloten. Auto-eigenaren die hun vervoermiddel regelmatig voorzien van de nieuwste snufjes doen er dus goed aan om voor een dergelijke aanvullende dekking te kiezen. Aangezien deze pakketten echter fors in premie en dekking kunnen verschillen, is het raadzaam om goed op onderzoek uit te gaan alvorens een keuze te maken.
Deel dit artikel: Twitter | Facebook | WhatsApp | Google+ | E-mail

Info

Nieuwe wet voor fietsers per 1 juli 2019

Vanaf maandag 1 juli is het verboden om een mobiel elektroni...

Bouwmensen breidt uit met groot aantal opleidingen

Bouwmensen Twente aan de Veldkampsweg wordt per 1 september ...

Activiteiten voor jonge mantelzorgers

Mantelzorg Almelo gaat zich vanaf het nieuwe seizoen ook bek...

Langere openingstijden Buitenbad Het Sportpark

Er is tropisch weer in aantocht met temperaturen van gemidde...

Allemaal Almelo - weekeditie

Samenloop voor Hoop levert ruim 80.000 op, Eerste training H...

Roparun stelt koppelbedden beschikbaar

Roparun stelt dit jaar koppelbedden beschikbaar aan zorgorga...

Fracties willen politiek beraad over Kolkschool

De Fracties van PvdA, SP, GL, LA, PVV, PVA, FvR en FW hebben...

De Klup Twente kampt met tekort aan vrijwilligers in augustus

De Klup Twente kampt met een groot tekort aan vrijwilligers:...

Almeloërs tweede bij Aveleijn's got Talent

De Almeloërs Amber Zwoferink, Wesley Janmaat en Yorick Lubb...

Bouwmensen werken voor Tot de Nek in de Drek

Leerlingen van Bouwmensen Twente in Almelo gaan hindernissen...

Almeloërs kunnen kiezen voor Beste Buur Bokaal

Vanaf maandag 17 juni kunnen niet alleen bewoners uit Almelo...

Geslaagde Vaderdag op De Wereldboom

Na een succesvolle activiteit rondom Moederdag in het vorige...

Wedstrijd voor creatieve jongeren

Tot en met 20 september kan jong, creatief talent op het geb...

Rode Kruis collecteert in Almelo

De afdeling Almelo van het Rode Kruis collecteert van zondag...

Bouwmensen Twente zet gloednieuw Innovatiehuis in

Nieuwe 'instromers' bij Bouwmensen Twente gaan meteen aan de...

Geslaagde Plusavond op Sg. St.-Canisius

Tientallen leerlingen van Sg. St.-Canisius Almelo lieten op ...

Duo-expositie in Stadskerk De Bleek

Tot dinsdag 3 september is in Stadskerk De Bleek een duo-exp...

Pinksterfeesten Bornerbroek zonnig afgesloten

In alle opzichten was het een zonnige editie van de pinkster...

Tips voor duurzaam rijden

De zomervakantie is in zicht en dit betekent dat de vraag we...

Succesvolle pilot drijvende tuinen binnenstad

Het blijkt een succesvolle pilot van waterschap Vechtstromen...
© 1986 - 2019 Stichting Lokale Omroep Almelo