Almelo nuanceert uitkomst provinciale beoordeling

“De uitkomst doet geen recht aan de feitelijke situatie en gaat ook voorbij aan de inzet die de organisatie heeft geleverd”, stelt burgemeester Gerritsen.

Het college van B & W nuanceert het totaalbeeld van de provincie zoals dat is neergelegd in het rapport van het provinciaal Interbestuurlijk Toezicht. De provincie Overijssel houdt toezicht op de manier waarop gemeenten in Overijssel hun taken uitvoeren. In het totaalbeeld Interbestuurlijk Toezicht 2019 scoort de gemeente Almelo net als vorig jaar rood.

De provincie Overijssel houdt toezicht op taken die de gemeente Almelo uitvoert. Het gaat om 5 domeinen: financiën, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), Wet ruimtelijke ordening (Wro), archief en huisvesting statushouders. Elk jaar beoordeelt de provincie de uitvoering van de taken en stelt een totaalbeeld op.

Beoordeling in kleuren
De beoordeling door de provincie komt in de vorm van kleuren tot uitdrukking. Bij groen is de zaak op orde, bij oranje zijn er diverse verbeterpunten en bij rood is de kwaliteit onvoldoende. In Almelo bleef het oordeel over de domeinen financiën (rood), archief (groen) en huisvesting statushouders (groen) ongewijzigd. De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) scoort oranje (was groen) en de score op de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is verbeterd van rood naar oranje.

Opzetten Omgevingsdienst Twente
In de oranje score voor het domein Wabo is volgens Almelo voorbij gegaan aan het feit dat de gemeente het afgelopen jaar hard gewerkt heeft aan het opzetten van de Omgevingsdienst Twente (ODT). Hier is een groot deel van de capaciteit op ingezet. Burgemeester Gerritsen: “Bij de beoordeling had de provincie meer rekening kunnen houden met de ontwikkelingsfase waarin de ODT en de deelnemers aan de ODT zich bevinden”, aldus Gerritsen. Ook de beoordeling over het milieubeleid doet volgens het college geen recht aan de prestaties die alle ODT-deelnemers leverden. De waardering hiervoor blijft onderbelicht in de beoordeling van de provincie. Daarnaast heeft de provincie geen rekening gehouden met de enorme inhaalslag die geleverd is eind 2018 bij de uitvoering van het milieubeleid.

Financieel toezicht
Op het domein financiën is het preventief toezicht nog van toepassing. Gelet op de forse stappen die de gemeente de afgelopen jaren heeft gezet in de sanering van de gemeentelijke financiën had een oranje kleurcode meer recht gedaan aan de huidige financiële positie van de gemeente. Te meer daar het eigen vermogen van de gemeente aan het eind van 2018 weer positief was.

Het informatie- en archiefbeheer in Almelo is op orde. Als het gaat om huisvesten van statushouders moet Almelo in de komende periode aan de taakstelling zien te voldoen. Bij het domein Wro en Wabo heeft Almelo volgens de provincie een uitdaging en is het toezicht intensiever.
Deel dit artikel: Twitter | Facebook | WhatsApp | Google+ | E-mail

Info

Allemaal Almelo week 21, mei 2019

Wethouder Van Mierlo vertelt over werkbezoek minister De Jon...

Almelo positief over fietsen door de binnenstad

Op de fiets door de Grotestraat mag alweer sinds 2016 en dat...

Sponsorloop voor Almeloopers levert 2000 euro op

De Leerlingen, Teun, Hannah en Jasmijn van de Almelose basi...

1Twente genomineerd voor 'Omroep van het Jaar'

1Twente is genomineerd voor de titel Omroep van het Jaar 201...

Verzekering na auto-inbraak veelal onduidelijk

Afgelopen jaar vond er in ons land elke tien minuten een aut...

Leerlingen Het Noordik op bezoek bij senioren

Evenmens Twenterand heeft onlangs op CSG Het Noordik gastles...

Stemmen voor de Cogas Cultuurprijs 2019

Tot maandag 10 juni kan men nog stemmen voor de Cogas Cultuu...

Historisch Festival Almelo donderend succes

Ongeveer dertigduizend bezoekers hebben vorig weekend genote...

Ontdek groen Almelo in het Stadsmuseum

Van zaterdag 25 mei tot zondag 18 augustus is de tentoonstel...

OVA ontvangt 3000 euro voor zomeractiviteiten

Het Oranje Fonds, de Stichting RCOAK en Fonds Sluyterman van...

SamenLoop voor Hoop zoekt vrijwilligers

SamenLoop voor Hoop Almelo zoekt nog diverse vrijwilligers. ...

Ruimte voor vier evenementen op pleinen binnenstad

Naast ruimte voor een attractieve weekmarkt wil het college ...

Almelo nuanceert uitkomst provinciale beoordeling

“De uitkomst doet geen recht aan de feitelijke situatie en...

De Klup zoekt sterke mannen en meer vrijwilligers

Stichting de Klup Twente zoekt nieuwe vrijwilligers voor een...

Oostvaarders vieren 15- jarig jubileum

Het Almeloos shantykoor De Oostvaarders uit Almelo bestaat d...

Kruising bij Kreta weer hersteld

De doorgang bij restaurant Kreta die enkele weken geblokkeer...

Zesde Lentefair van Groei en Bloei

Meer dan duizend tuinliefhebbers kwamen naar het Beeklustpar...

DeBroekriem: inspiratie en podium voor werkzoekenden

Op 9 mei vond de kick-off bijeenkomst plaats van de samenwer...

Op 13 mei opent het buitenbad weer haar deuren

Maandag 13 mei is het zover; het buitenbad van Het Sportpark...

Lezing Joodse geschiedenis door Hans Holtmann

Hans Holtmann werd uitgenodigd om een lezing te houden over ...
© 1986 - 2019 Stichting Lokale Omroep Almelo