Groen licht voor mestverwaardingsinstallatie

De provincie Overijssel geeft groen licht voor de bouw van een mestverwaardingsinstallatie door Twence op de locatie Elhorst-Vloedbelt in Zenderen. Na Gedeputeerde Staten stemden gisteren ook Provinciale Staten in meerderheid in met het provinciaal inpassingsplan, dat de bouw van de installatie mogelijk maakt.

Twee doelen
Gedeputeerden Annemieke Traag en Hester Maij: “Wij zijn blij dat Provinciale Staten hebben ingestemd met de bouw van de mestverwaardingsinstallatie. Het is een belangrijk besluit, dat twee provinciale doelen dient. Allereerst is het een oplossing voor het mestoverschot waar agrariërs in Twente mee kampen. Daarnaast levert de installatie een bijdrage levert aan de energietransitie in Overijssel. Bovendien levert de installatie nieuwe grondstoffen op voor de land- en tuinbouw en zijn er geen schadelijke restproducten. Daarmee is het een volledig circulair initiatief”, aldus gedeputeerden Traag en Maij.

Verwerking
Veehouders zijn bij wet verplicht om een deel van de mest die op hun bedrijven wordt geproduceerd aan te bieden voor verwerking. De capaciteit voor verwerking schiet in Twente tot nu toe te kort. De installatie van Twence gaat nu voor een belangrijk deel voorzien in deze behoefte. Daarnaast produceert de installatie per jaar 5 miljoen kubieke meter biogas, dat rechtstreeks wordt geleverd aan het net. Dit is een energieopbrengst die vergelijkbaar is met 84.000 zonnepanelen of drie windmolens.

Impact beperkt
Door de ontwikkeling van de mestverwaardingsinstallatie krijgt de vuilstortlocatie een extra functie. De installatie wordt gebouwd in de bestaande afvalverwerkingshal, waardoor de ruimtelijke- en milieu-impact relatief beperkt zijn. In het inpassingsplan zijn verder verschillende maatregelen opgenomen die in samenspraak met de omgeving tot stand zijn gekomen, zoals extra groenvoorziening rond het terrein, waardoor de installatie nog meer uit het zicht wordt onttrokken, vernieuwing van het hekwerk en maatregelen om de biodiversiteit op het terrein te vergroten.

Bezwaar en beroep
Het besluit van Provinciale Staten betekent dat Twence nu voorbereidingen kan gaan treffen voor de bouw van de installatie. Vanaf 6 maart ligt het provinciaal inpassingsplan met bijbehorende stukken 6 weken ter inzage voor bezwaar en beroep.
Deel dit artikel: Twitter | Facebook | WhatsApp | Google+ | E-mail

Info

Laatste werkzaamheden Nieuwstraat van start

De laatste werkzaamheden in de Nieuwstraat zijn van start ge...

Allemaal Almelo - weekeditie

Politieke campagnes op Koornmarkt, Almelo kiest voor drie ij...

Wild Romance toegevoegd aan line-up HobNob

De begeleidingsband van Herman Brood, Wild Romance, is één...

Opening De Liaan van Aveleijn

Aan De Boompjes in Almelo is donderdag 'De Liaan' geopend, e...

Glasvezel toegankelijk voor meeste huishoudens

Meer dan 96% van de woningen in de gemeente Almelo heeft op ...

Oostvaarders naarstig op zoek naar accordeonist

Het shantykoor de Oostvaarders uit Almelo heeft op 1 januari...

Striptekenen, je eigen Cajon bouwen of Schilderen

In april starten er weer nieuwe korte cursussen bij Kaliber ...

Nieuw bestuur bewonersvereniging De Hofkamp

Het nieuwe bestuur van bewonersvereniging woonwijk De Hofkam...

12 apr: Slingerbeurs weer van start

Kent jouw vereniging of stichting dé SLINGERBEURS ALMELO al...

Arie Slob bezoekt verkiezingsmarkt Almelo

Arie Slob, minister van onderwijs en media, bezoekt zaterdag...

Klussenhuis Aveleijn en CKV Achilles samen aan de slag

Vanaf februari is CKV Achilles samen met de cliënten van he...

Bedrijven blij met brede A1 en verdiepte kanalen

Werkgeversorganisatie VNO-NCW Midden heeft verheugd gereagee...

Almelo schakelt mogelijk over op LED-verlichting

Almelo doet een haalbaarheidsonderzoek om na te gaan welke m...

Almelo en omgeving gaan Volle Bak Samen Delen

Vanaf vandaag kan ook Almelo '[i]Volle Bak Samen Delen[/i]'....

Raadsleden bezoeken Doepark de Hagen

De raadsleden waren in grote getale aanwezig voor de rondlei...

8-26 mrt: Grootschalig onderhoud A35 tussen Almelo en Hengelo

In de periode van vrijdag 8 maart 20.00 uur tot dinsdag 26 m...

Bibliotheek biedt hulp bij belastingaangifte

Kunt u wel wat hulp gebruiken bij uw belastingaangifte via d...

Erasmus-leerlingen winnen Brandweer Technasium Award

Gideon Madiksan, Steijn Koop en Hüseyin Durdabak uit 2 havo...

Natuur en Milieu zoekt bijengastdocenten

Natuur en Milieu Overijssel is op zoek vrijwilligers die bij...

Stichting Gravenruiters zoekt collectanten

Fonds Gehandicaptensport en De Gravenruiters gaan van 31 maa...
© 1986 - 2019 Stichting Lokale Omroep Almelo