Politiek Beraad over het jonge kind in Almelo

Er is een Politiek Beraad op dinsdag 5 februari over het jonge kind in Almelo. Dit beeldvormende beraad loopt vooruit op een startbijeenkomst die op donderdag 14 februari wordt georganiseerd tussen de werkgroep 'Kansrijke Start' en partners die een rol spelen in de ontwikkeling van het jonge kind.

Voorstel
Daarmee geeft het college van B en W uitvoering aan een voorstel van de gemeenteraad van 1 november 2018. Daarin is besloten dat er binnen twee maanden een actieplan voor deelname aan Kansrijke Start moest komen. De startbijeenkomst vindt plaats in aansluiting op het landelijke programma zoals dat door Minister Hugo de Jonge (VWS), gemeenten, partijen uit de geboortezorg en de jeugdgezondheidszorg (JGZ) in gang is gezet. Doel ervan is om de kinderen van vandaag en de volwassenen van morgen een betere kans te bieden en dat er overal in het land lokale coalities rondom de eerste 1000 dagen worden opgericht.

Effectieve maatregelen
Deze coalities bestaan bij voorkeur uit gemeenten, zorgverzekeraars, JGZ, wijkteams, huisartsen, verloskundigen, medewerkers uit de kraamzorg en gynaecologen. Zij maken met elkaar afspraken over het inzetten van effectieve maatregelen rondom de zwangerschap, bijvoorbeeld over het verbeteren van de voorlichting over anticonceptie en een gezonde zwangerschap bij (kwetsbare) ouders. In onder andere Tilburg, Den Haag, Heerlen, Hoogeveen en Rotterdam zijn de eerste coalities al gevormd.

Specifiek
In Almelo wordt er dus op donderdag 14 februari een begin gemaakt met Kansrijke Start. Daarmee hoopt men een specifieke, Almelose aanpak te bereiken. De lokale werkgroep maakt onderdeel uit van de bredere structuur van het programma “Het jonge kind” in Almelo.

Financiering
Er is in totaal 41 miljoen beschikbaar gesteld door het rijk voor dit landelijke project waaraan Almelo als zogenaamde GIDS-gemeente deelneemt (Gezond In De Stad). De aanvraag voor Almelo is weliswaar al ingediend, maar helaas is nog steeds niet alle informatie bekendgemaakt door het ministerie van VWS. Zo is bijvoorbeeld nog niet bekend aan welke criteria een zogeheten lokale coalitie Kansrijke Start moet voldoen. En gemeenten ontvangen (pas) via “de mei en/ of de september circulaire” in 2019 bericht over de hoogte van het bedrag dat zij ontvangen.

Maximale gemeentelijke bijdrage

Bij de behandeling van de begroting heeft de raad besloten om de zogenaamde Klijnsma gelden (beleid voor kinderen in armoede) als lokale financieringsbron aan te wijzen voor het project ‘Kansrijke Start’. Er is momenteel sprake van een onderbesteding van deze middelen en het college kan maximaal 250.000 euro eenmalig beschikbaar stellen. De nadere onderbouwing van de hoogte van de benodigde middelen wordt uitgewerkt in de uiteindelijke projectbegroting.

Proces en product

In het beeldvormende politiek beraad van dinsdag 5 februari wordt de gemeenteraad in ieder geval al geïnformeerd over het proces en de resultaten tot nu toe en wordt de raad gevraagd om inhoudelijke opmerkingen mee te geven voor het vervolgproces.

Politiek Beraad, stadhuis
Dinsdag 5 februari, van 19.45 tot 21.15 uur
Deel dit artikel: Twitter | Facebook | WhatsApp | Google+ | E-mail

Info

Allemaal Almelo - weekeditie

Grote belangstelling reünie Dansschool Veenstra, Almeloërs...

Brookertoneel speelt 'Wie zaait zal oogsten'

Het Brookertoneel speelt op 8,9, 15, 16, 22 en 23 maart de p...

Studenten ROC van Twente winnen Toerisme Bokaal

De Almelose Shirley Meijer (26) heeft samen met de Eibergse ...

PIE team Pius X College provinciaal kampioen

Het PIE (Produceren, Installeren en Energie) team van het Pi...

8-26 mrt: Ernstige hinder A35 van Almelo naar Hengelo-Zuid

In de periode van vrijdag 8 maart 20.00 uur tot dinsdag 26 m...

Medewerking gevraagd voor 75 jaar Vrijheid

De werkgroep '4 mei herdenking Almelo' en de werkgroep 'Welc...

Pius X Escape Room haalt 3650 euro op

Leerlingen van het Pius X College, locatie Van Renneslaan, h...

Almelose vmbo scholen gaan meer samenwerken

De gemeente Almelo en de bestuurders van CSG Het Noordik, He...

Werkzaamheden Plesmanweg van start

In opdracht van de gemeente Almelo gaat KWS Infra bv. vanaf ...

Amnesty Almelo zoekt collectanten

Amnesty International komt op voor de slachtoffers van mense...

Jump on Stage - Love Edition

Het was weer tijd voor Jump on Stage bij Studio15, het platf...

ChristenUnie spreekt over energietransitie

Statenleden, wethouders en raadsleden van ChristenUnie uit O...

Acht duurzame koopappartementen in De Heemde

Team ‘Samen de Heemde’ heeft plannen voor het herontwikk...

Inschrijving Slingerbeurs geopend

Belangstellenden voor de Slingerbeurs kunnen zich nu weer aa...

Historisch Festival vraagt vrijwilligers én sponsoren

Het bestuur van het Historisch Festival Almelo doet een drin...

Politiek Beraad over het jonge kind in Almelo

Er is een Politiek Beraad op dinsdag 5 februari over het jon...

Werkzaamheden parkeerterreinen ZGT Almelo

Vanaf maandag 4 februari worden op het terrein van het ZGT i...

Jolanda Abels schrijft uniek boek over Heracles

Schrijfster Jolanda Abels heeft onlangs haar boek over Herac...

Wandelprogramma 'Elke Stap Telt' van start

De kleine kernen van Almelo, Aadorp en Bornerbroek, zijn met...

16 mrt: Stichting Vier het Leven krijgt mooie aanbieding

Ouderen kunnen naar de voorstelling gaan van Joke Bruijs op ...
© 1986 - 2019 Stichting Lokale Omroep Almelo