Almelo lanceert drietraps zonneladder

Almelo gaat gebruik maken van een Zonneladder. Dit afwegingskader beoordeelt de geschiktheid van initiatieven voor locaties om energie op te wekken via zonnepanelen. De Zonneladder kent 3 hiërarchische treden: binnen de bebouwde kom, buiten de bebouwde kom en op het maaiveld. “Op deze manier willen we de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid in onze stad bewaken, met oog voor het buitengebied en de voor Almelo karakteristieke groene longen”, stelt wethouder Van Mierlo van Duurzaamheid.

Stimuleren

In 2023 wil het college van b en w tenminste 20% van het energieverbruik in Almelo hernieuwbaar opwekken. Dat is energie uit bronnen zoals zon, wind, biomassa, oppervlakte- of bijvoorbeeld afvalwater. Om deze opgave te realiseren juicht het college initiatieven voor het opwekken van bijvoorbeeld zonne-energie toe. Van Mierlo: “Om bewoners en eigenaren van gebouwen te stimuleren om te investeren in zonnepanelen, geven we onder meer al informatie over zonnepanelen en ondersteunen we initiatieven als Buurkracht. Maar om de klimaatdoelstellingen te halen, is er meer nodig”, aldus van Mierlo.

Zonnepanelenvelden

Het college van B & W nu stelt nu spelregels op om weloverwogen keuzes te kunnen maken. Met name waar het gaat om grotere zonnepanelenvelden (groter dan 1 hectare). Sturing via de Zonneladder biedt bovendien de mogelijkheid om in geval van meerdere initiatieven deze goed tegen elkaar af te kunnen wegen of met elkaar te koppelen. Op die manier voorkomt Almelo versnippering van het landschap. De ladder geldt overigens niet voor zonnepanelen op particuliere daken of bedrijfsperceel, als daarmee voorzien wordt in de eigen energiebehoefte.

Drie treden
De beoordeling van een concreet initiatief is sterk afhankelijk van de beoogde locatie. De Zonneladder kent drie stappen. Stap 1 gaat om locaties binnen de bebouwde kom, zoals op daken van huurwoningen, appartementencomplexen, bedrijfsgebouwen, bedrijventerreinen of braakliggende gronden. Tweede trede op de ladder is buiten de bebouwde kom, bijvoorbeeld op daken van agrarische bedrijven of bedrijfskavels. Stap 3 is het maaiveldniveau, waaronder bouwvlakken die bijvoorbeeld grenzen aan agrarische bedrijven. Pas wanneer locaties op een lagere trede van de ladder voor een bepaald initiatief niet voldoende beschikbaar of geschikt zijn, komen locaties op een hogere trede in beeld. Voorzien de treden niet dan komt maatwerk in beeld.

Overijssel
De Zonneladder Almelo volgt de Handreiking Kwaliteitsimpuls Zonnevelden van de provincie Overijssel, verfijnd naar de lokale Almelo situatie.
Deel dit artikel: Twitter | Facebook | WhatsApp | Google+ | E-mail

Info

Allemaal Almelo week 3, januari 2019

Almelo is weer een muurgedicht rijker, Nieuwjaarsreceptie He...

Zakelijk Almelo naar nieuwe locatie

Zakelijk Almelo start het nieuwe jaar op een andere plek. Na...

Doe mee (als vrijwilliger óf deelnemer) tijdens fietslessen

Om in een fietsland als Nederland mee te kunnen doen, vindt ...

Gaat de Vrijwilligersprijs naar Huis van Katoen & Nu

Het Huis van Katoen & Nu is een icoon voor Almelo en maakt k...

Eerste bewoners moeten St.-Elisabeth verlaten

Het woongebouw St.-Elisabeth bleek eind 2018 in geval van br...

Kiwanis Club Almelo schenkt kinderafdeling ZGT 5000 euro

Tijdens het nieuwjaarsfeest in restaurant Ledeboer doneerden...

Nieuw voor Almelo: plantenasiel in De Hagedoorn

In De Hagedoorn aan de Wilgenstraat is een begin gemaakt met...

Gratis groentezaad voor basisscholen en BSO's

Basisscholen en BSO’s uit Almelo kunnen kosteloos groentez...

Linkse fracties noemen B&W 'rupsjes nooitgenoeg'

De fracties van Leefbaar Almelo, GroenLinks, SP en PvdA (pro...

Vragen raadsfracties inzake Nashville-verklaring

De fracties van LA, GL, SP en PvdA (progressief samenwerking...

Afgestudeerde kunstenaars tonen werk in Kunsthal

De tentoonstelling van recent afgestudeerde kunstenaars aan ...

In 10 lessen theater spelen, dansen of muziek maken

In januari starten er weer nieuwe korte cursussen bij Kalibe...

Wie is jouw Almelose sportheld?

Vrijdag 25 januari is het zover en staat de Almelose sport w...

Almelo lanceert drietraps zonneladder

Almelo gaat gebruik maken van een Zonneladder. Dit afwegings...

Almelo zet in op meer dagstructurering

Het Almelose college van B & W wil de vrij toegankelijke en ...

Stephanus kerk collecteert voor project Dr. Jungst

Elk jaar organiseert de St.-Stephanus kerk in Bornerbroek ee...

Drie vrijwilligers gehuldigd bij ASV57

Afgelopen zaterdag werden bij ASV57 drie vrijwilligers gehul...

Mariah Carey nieuwe nummer 1 Winterse 50

'All I want for Christmas is you' van Mariah Carey is dit ja...

Expositie van 130 kerststallen

In de vitrine in de hal bij verzorgingstehuis Friso staan me...

Veertiende muurgedicht in Almelo onthuld

Het veertiende muurgedicht in Almelo werd op donderdag 13 de...
© 1986 - 2019 Stichting Lokale Omroep Almelo