Flinke donaties uit Roggekamp-Peitsch Fonds

Het Mozaïek, de school voor voortgezet speciaal onderwijs in Almelo, krijgt in het komend schooljaar weer een ‘Sportcarrousel’, een speciaal sportintroductieprogramma voor zijn leerlingen.

Gift
Dit sportprogramma wordt mogelijk gemaakt door een gift van het Roggekamp/Peitsch Fonds, dat in zijn najaarsbijeenkomst 2500 euro beschikbaar stelde voor de organisatie van de Sportcarrousel.

Sportclinics
Voor kinderen en jongeren uit het speciaal onderwijs is sporten erg belangrijk, maar verre van vanzelfsprekend. Ze kunnen vaak geen vereniging vinden waar ze goed kunnen functioneren of ze kunnen geen sport vinden die ze leuk vinden. In het kader van de Sportcarrousel komt een aantal sportverenigingen naar Het Mozaïek toe. Ze geven er verschillende sportclinics, ontvangen leerlingen ook op eigen terrein en doen jongeren aan het eind van het programma ook een aantrekkelijk aanbod als ze lid worden van de vereniging.

Graffiti
Het RP Fonds besloot ook het Almelose ‘tunnel’project te steunen met een eerste bijdrage van 4300 euro. Dat geldt is bestemd voor het verfraaien van Almelose tunnels met graffiti door jongeren uit de stad samen met graffitikunstenaars. De organisatie van het project, stichting Kleurrijk Twente, mag bij succes volgend jaar opnieuw bij het fonds aankloppen voor een bijdrage.

Liedjesmakersfestival
Verder zegde het Roggekamp/Peitsch Fonds ook weer een bijdrage toe van 1750 euro voor het liedjesmakersfestival van Paco Plumtrek dat 6 oktober werd georganiseerd, krijgt de stichting Open Ateliers Almelo een bijdrage van 640 euro voor kunstpromotie onder jongeren en gaat er een bedrag van 550 euro euro naar de organisatie van het jaarlijkse St.- Maartensfeest.

Activiteiten
Samen met de nieuwe toezegging steunde het RP Fonds in 2018 al voor ruim 35.000 euro projecten en activiteiten voor de jeugd in Almelo. Organisaties en instellingen die activiteiten opzetten voor kinderen en jongeren die in de gemeente Almelo wonen of verblijven kunnen daarvoor financiële steun vragen van het Roggekamp Peitsch Fonds. Het gaat onder meer om activiteiten op het gebied van onderwijs, vorming, opvang, sport, spel, voeding, kleding, zorg en vrijetijdsbesteding.

Doelstelling
Stichting RPF (Roggekamp Peitsch Fonds) is een fonds dat alleen activiteiten voor kinderen en jongeren tot 18 jaar van de gemeente Almelo financieel kan en wil ondersteunen. Het moet gaan om activiteiten op het gebied van onderwijs, vorming, opvang, sport, spel en overige vrijetijdsbesteding in de ruimste zin van het woord.

Rente
Het fonds beschikt over een eigen vermogen. Daarnaast mag het schenkingen, erfstellingen, legaten en andere giften accepteren. De rente die het fonds jaarlijks krijgt, wordt uitgekeerd aan organisaties, instanties en particuliere initiatiefnemers die activiteiten organiseren die passen binnen de doelstelling van de stichting RPF.

Historie
Stichting Roggekamp en het Peitsch Fonds waren ooit twee afzonderlijke fondsen. De Roggekamp werd in 1987 opgericht na de verkoop van het vormingscentrum De Roggekamp aan de Ootmarsumsestraat. De opbrengst van de verkoop ging naar de stichting. Het Peitsch Fonds werd in 1983 opgericht. Zij kreeg de opbrengst van de verkoop van het uit 1854 daterende weeshuis van de NH kerk aan de Wierdensestraat.

Volledige fusie
Beide stichtingen hadden dezelfde doelstelling en beiden gebruikten ook de rente van hun vermogens om organisaties, verenigingen en particulieren die activiteiten opzetten voor kinderen en jongeren financieel te steunen. Er is jaren gesproken over vergaande samenwerking tussen beide organisaties. In 2009 leidden de langdurige, vriendschappelijke contacten tussen stichting de Roggekamp en het Peitsch Fonds tot een volledige fusie.

Nieuwe aanvragen
Aanvragen kunnen digitaal worden ingediend via de website www.rpfonds.nl. Het bestuur van het RP Fonds vergadert weer op 13 december.
Deel dit artikel: Twitter | Facebook | WhatsApp | Google+ | E-mail

Info

Allemaal Almelo - weekeditie

Gertie Bijkerk wint Herman Krikhaarpijs, Waterwandeling over...

Smalfilm- en Videogroep Almelo bestaat 55 jaar

In 1963, het jaar waarin Reinier Paping onder barre omstandi...

20.000 euro voor KWF Kankerbestrijding

De collecte voor KWF Kankerbestrijding heeft in Almelo een b...

Lancering Vrijwilligersacademie Almelo

Vanaf donderdag 1 november is de Vrijwilligersacademie Almel...

900 MTB’ers genieten van zomerse Lageveldtoer

De Lageveldtoer trok zondag 14 oktober zo’n 900 mountainbi...

Zelf kunst maken aan JeugdKunstAcademie

Wil jij heel graag kunstenaar worden en jezelf hierin ontwik...

Uitvoering van Triade-Almelo groot succes

Zaterdagavond 13 oktober hield gym- en turnverenging Triade-...

Samen smullen op Integratiediner Noordik en Pius X

Maar liefst 150 mensen waren gisteren te gast op het Integra...

Flinke donaties uit Roggekamp-Peitsch Fonds

Het Mozaïek, de school voor voortgezet speciaal onderwijs i...

Rosarium neemt AED kast in gebruik

Vanaf vrijdag 5 oktober is de Openbare AED in gebruik genome...

Nachtelijke werkzaamheden N36 Almelo - Rheezerveen

In opdracht van Rijkswaterstaat werkt aannemerscombinatie Va...

Almelo sluit nieuwe zorgcontracten af

De gemeenten Almelo en Hof van Twente hebben voor 2019 en 20...

Versterking gezocht bij Theater Musical dans

Kun je niet kiezen tussen theater, musical en dansen? Of wil...

Op zoek naar nieuwe naam voor Arriva trein

Vervoerder Arriva roept iedereen op om namen voor te stellen...

Hof 88 krijgt eervolle plaats in top 10

Theater Hof 88 is in de ANWB-verkiezing onlangs genomineerd ...

Groene Loper gaat uit voor kleine IJsvogelvlinder

De Groene Loper Almelo doet mee aan het verbeteren van leefg...

Ondersteuning voor gezinnen beter

Het college van burgemeester en wethouders van Almelo wil de...

Gratis cursus 'Actief voor het waterschap'

In november biedt waterschap Vechtstromen de cursus ‘Actie...

Oplaadplekken op openbare parkeerplekken

De gemeente Almelo plaatst oplaadplekken op openbare parkeer...

De Fakkel start met burgerschapsvorming

Basisschool De Fakkel gaat als eerste school in Twente van s...
© 1986 - 2018 Stichting Lokale Omroep Almelo