Schoffelplan kan definitief de koelkast in

Een grote meerderheid van de leden van de FNV in Almelo (78,2%) voelt niets voor schoffelen in de gemeentelijke plantsoenendienst als tegenprestatie voor een bijstandsuitkering.

“Mocht het nieuwe college dat plan van stal halen, dan vindt het de vakbond op zijn weg”, belooft voorzitter Gerard Braamhaar van het vakbondsnetwerk Lokaal FNV Almelo. Het plan kan definitief de koelkast in, als de vakbond het voor het zeggen zou hebben.

In een representatieve opiniepeiling zegt 78% van de vakbondsleden zo’n constructie op te vatten als verdringing van reguliere arbeid en valse concurrentie voor werkgevers die de cao netjes volgen. Ruim één op de tien vakbondsleden zou het juist wel een goed plan vinden omdat de gemeente zo kan bezuinigen terwijl bijstandsgerechtigden best iets terug mogen doen voor hun geld. Een even groot aantal twijfelt.

Driekwart van de leden (74,7%) vreest een verslechtering van de uitvoering van de Participatiewet door het nieuwe gemeentebestuur. Ruim 10% ment dat het toch al niet slechter kan. Bijna 15% verwacht een verbetering.

Vooral maatwerk is voor vakbondsleden een belangrijk thema bij de uitvoering van de wet, gevolgd door ontmoedigende bureaucratie en onterechte proefplaatsingen en werkervaringsplaatsen. Velen zien dit werken zonder loon als misbruik omdat werkgevers eigenlijk gewoon loon zouden moeten betalen.

Bij het aantreden van de nieuwe coalitie toonde de FNV zich al verontrust en bezorgd over de plannen van de nieuwe coalitie in Almelo en beloofde de ontwikkelingen nauwgezet te gaan volgen.
Deel dit artikel: Twitter | Facebook | WhatsApp | Google+ | E-mail

Info

Studenten ROC van Twente winnen Toerisme Bokaal

De Almelose Shirley Meijer (26) heeft samen met de Eibergse ...

PIE team Pius X College provinciaal kampioen

Het PIE (Produceren, Installeren en Energie) team van het Pi...

Allemaal Almelo week 7, februari 2019

Presentatie kunstwerken toekomstige haven, Sociaal gezicht i...

8-26 mrt: Ernstige hinder A35 van Almelo naar Hengelo-Zuid

In de periode van vrijdag 8 maart 20.00 uur tot dinsdag 26 m...

Medewerking gevraagd voor 75 jaar Vrijheid

De werkgroep '4 mei herdenking Almelo' en de werkgroep 'Welc...

Pius X Escape Room haalt 3650 euro op

Leerlingen van het Pius X College, locatie Van Renneslaan, h...

Almelose vmbo scholen gaan meer samenwerken

De gemeente Almelo en de bestuurders van CSG Het Noordik, He...

Werkzaamheden Plesmanweg van start

In opdracht van de gemeente Almelo gaat KWS Infra bv. vanaf ...

Amnesty Almelo zoekt collectanten

Amnesty International komt op voor de slachtoffers van mense...

Jump on Stage - Love Edition

Het was weer tijd voor Jump on Stage bij Studio15, het platf...

ChristenUnie spreekt over energietransitie

Statenleden, wethouders en raadsleden van ChristenUnie uit O...

Acht duurzame koopappartementen in De Heemde

Team ‘Samen de Heemde’ heeft plannen voor het herontwikk...

Inschrijving Slingerbeurs geopend

Belangstellenden voor de Slingerbeurs kunnen zich nu weer aa...

Historisch Festival vraagt vrijwilligers én sponsoren

Het bestuur van het Historisch Festival Almelo doet een drin...

Politiek Beraad over het jonge kind in Almelo

Er is een Politiek Beraad op dinsdag 5 februari over het jon...

Werkzaamheden parkeerterreinen ZGT Almelo

Vanaf maandag 4 februari worden op het terrein van het ZGT i...

Jolanda Abels schrijft uniek boek over Heracles

Schrijfster Jolanda Abels heeft onlangs haar boek over Herac...

Wandelprogramma 'Elke Stap Telt' van start

De kleine kernen van Almelo, Aadorp en Bornerbroek, zijn met...

16 mrt: Stichting Vier het Leven krijgt mooie aanbieding

Ouderen kunnen naar de voorstelling gaan van Joke Bruijs op ...

Omgevingsdienst Twente officieel geopend

Op donderdag 24 januari is de Omgevingsdienst Twente officie...
© 1986 - 2019 Stichting Lokale Omroep Almelo