Ledenvergadering Fietsersbond 2018

Op woensdag 21 februari was er in de bieb een algemene ledenvergadering van de Fietsersbond Almelo. Voor de pauze kregen zowel leden als belangstellenden een overzicht van de activiteiten van het afgelopen jaar. Er werden knelpunten in kaart gebracht, bijvoorbeeld de gevaarlijke oversteek Kollenveld/Van Rechteren Limpurgsingel.

Er werd advies gegeven over paaltjes op fietspaden die belemmerend werken voor het fietsverkeer en vaak totaal overbodig zijn. In overleg met de afdeling verkeer van de gemeente werden al op verschillende plaatsen paaltjes verwijderd en sommige gaan nog verwijderd worden. Bij alle politieke partijen werd erop aangedrongen om een fietsparagraaf in het partijprogramma voor de komende gemeenteraadsverkiezing op te nemen. Dit hebben verschillende partijen dan ook gedaan. Na de gemeenteraadverkiezing van 21 maart blijft de fietsersbond contact houden met de politieke partijen. Er vond overleg plaats op regionaal (Twente), provinciaal en landelijk niveau.

Na de pauze was het tijd voor de actiepunten voor 2018. Daarbij gaat opnieuw de aandacht uit naar overbodige en/of gevaarlijke paaltjes, de kwaliteit van de fietspaden en veiliger oversteekplaatsen. Verschillende aanwezigen kwamen met voorstellen, zoals het slechte wegdek langs de ijsbaan. Veel fietsers vanuit het Sluitersveld, Rümerslanden en Schelfhorst maken hier gebruik van. Ook worden veilige fietsroutes voor scholieren een belangrijk speerpunt.

De F35 krijgt de nodige aandacht, voor wat betreft het met spoed ter hand nemen van het doortrekken van de F35 in de richting van Borne en Vriezenveen. Ook werd gewezen op het belang voor meer en/of betere fietsroutes in de binnenstad en het instellen van 30-km zones. Dit laatste ter verhoging van de veiligheid én vermindering van de uitstoot van fijnstof.

Al meer dan 20 jaar is er in Almelo een afdeling van de Fietsersbond. De Fietsersbond behartigt de belangen voor fietsverkeer. Zo pleit de bond in Almelo voor een goed fietsbeleid, een eigen budget voor dit fietsbeleid, aandacht voor knelpunten voor fietsers en verwijderen van lastige paaltjes en andere obstakels voor fiets.

Ook werd tijdens de ledenvergadering van woensdag 21 februari nog eens een appèl gedaan op de aanwezigen om zich aan te melden voor activiteiten bij de Fietsersbond Almelo om het fietsbeleid in de stad op de kaart te blijven zetten en te werken aan een fietsvriendelijke stad met logische, veilige (school) fietsroutes en goede stallingsmogelijkheden.

Voor meer informatie: www.fietsersbond.nl/almelo of via e-mail almelo@fietsersbond.nl

Deel dit artikel: Twitter | Facebook | WhatsApp | Google+ | E-mail

Info

Hulp bij belastingaangifte voor 50 plussers

Hebt u geen eigen computer of vindt u het moeilijk om zelf u...

Allemaal Almelo week 11, maart 2018

Julia Bel wint Voice of Almelo, Stembusvoorzitters, Uitreiki...

Nieuwe Huiskamer in wijkcentrum de Schöppe

Er is een nieuwe huiskamer in wijkcentrum de Schöppe. Het i...

Uitslagenavond gemeenteraadsverkiezing in stadhuis

De uitslag van de Almelose gemeenteraadsverkiezing op woensd...

Onverbeterlijke wereldverbeteraar Evert Lammers overleden

Oud-leerkracht en activist Evert Lammers is op 24 februari o...

Cheque voor Huis van Lydia van de ChristenUnie

Zaterdag 3 maart heeft de stichting Huis van Lydia een chequ...

Inschrijving Oranjemarkt op Koningsdag

Op 27 april komt stichting Almelo Events in het kader van Ko...

Bijzondere expositie in het Meulenbelt

Hij was ruim drie weken opgenomen in het zorgcentrum het Meu...

Uitzending Gemist 'Zendtijd voor Politieke Partijen'

Maandag zijn de uitzendingen gestart waarin alle politieke p...

Verkiezingskrant in gewone taal

Stichting Lezen en Schrijven heeft een verkiezingskrant ontw...

Lintje Koningsdag 2019 aanvragen

Wilt u dat iemand een lintje ontvangt ter gelegenheid van Ko...

Dienstencheque alleen voor mantelzorgers

Vanaf 1 april kunnen alleen mantelzorgers nog gebruik maken ...

Ledenvergadering Fietsersbond 2018

Op woensdag 21 februari was er in de bieb een algemene leden...

Almelo.kieskompas.nl helpt kiezers

Inwoners van Almelo kunnen vanaf woensdag 21 februari de web...

Modeltekengroep 'Kriet' exposeert in Javatoren

Al 32 jaar bestaat de Almelose modeltekengroep " Kriet". N...

Legeflessendief haalt nat pak

Bij de supermarkt in het stadion van Heracles werden zaterda...

Een tas vol boeken voor een prikkie bij Erve Noordik

Waar krijg je nog een tas vol met boeken voor 7,50 euro? Bij...

Buurtbemiddeling Almelo bestaat meer dan een jaar

Het gaat goed: veel mensen weten inmiddels de weg te vinden ...

Studenten scoren diploma bij sportvereniging

De kantine van de sportvereniging als klaslokaal. Sinds 2016...

Ook stemmen op sleepwet-referendum

Naast stemmen voor de verkiezing op de gemeenteraad kunt u 2...
© 1986 - 2018 Stichting Lokale Omroep Almelo