Ledenvergadering Fietsersbond 2018

Op woensdag 21 februari was er in de bieb een algemene ledenvergadering van de Fietsersbond Almelo. Voor de pauze kregen zowel leden als belangstellenden een overzicht van de activiteiten van het afgelopen jaar. Er werden knelpunten in kaart gebracht, bijvoorbeeld de gevaarlijke oversteek Kollenveld/Van Rechteren Limpurgsingel.

Er werd advies gegeven over paaltjes op fietspaden die belemmerend werken voor het fietsverkeer en vaak totaal overbodig zijn. In overleg met de afdeling verkeer van de gemeente werden al op verschillende plaatsen paaltjes verwijderd en sommige gaan nog verwijderd worden. Bij alle politieke partijen werd erop aangedrongen om een fietsparagraaf in het partijprogramma voor de komende gemeenteraadsverkiezing op te nemen. Dit hebben verschillende partijen dan ook gedaan. Na de gemeenteraadverkiezing van 21 maart blijft de fietsersbond contact houden met de politieke partijen. Er vond overleg plaats op regionaal (Twente), provinciaal en landelijk niveau.

Na de pauze was het tijd voor de actiepunten voor 2018. Daarbij gaat opnieuw de aandacht uit naar overbodige en/of gevaarlijke paaltjes, de kwaliteit van de fietspaden en veiliger oversteekplaatsen. Verschillende aanwezigen kwamen met voorstellen, zoals het slechte wegdek langs de ijsbaan. Veel fietsers vanuit het Sluitersveld, Rümerslanden en Schelfhorst maken hier gebruik van. Ook worden veilige fietsroutes voor scholieren een belangrijk speerpunt.

De F35 krijgt de nodige aandacht, voor wat betreft het met spoed ter hand nemen van het doortrekken van de F35 in de richting van Borne en Vriezenveen. Ook werd gewezen op het belang voor meer en/of betere fietsroutes in de binnenstad en het instellen van 30-km zones. Dit laatste ter verhoging van de veiligheid én vermindering van de uitstoot van fijnstof.

Al meer dan 20 jaar is er in Almelo een afdeling van de Fietsersbond. De Fietsersbond behartigt de belangen voor fietsverkeer. Zo pleit de bond in Almelo voor een goed fietsbeleid, een eigen budget voor dit fietsbeleid, aandacht voor knelpunten voor fietsers en verwijderen van lastige paaltjes en andere obstakels voor fiets.

Ook werd tijdens de ledenvergadering van woensdag 21 februari nog eens een appèl gedaan op de aanwezigen om zich aan te melden voor activiteiten bij de Fietsersbond Almelo om het fietsbeleid in de stad op de kaart te blijven zetten en te werken aan een fietsvriendelijke stad met logische, veilige (school) fietsroutes en goede stallingsmogelijkheden.

Voor meer informatie: www.fietsersbond.nl/almelo of via e-mail almelo@fietsersbond.nl

Deel dit artikel: Twitter | Facebook | WhatsApp | Google+ | E-mail

Info

Workshops voor jeugd in Stadsmuseum van start

Het Stadsmuseum verzorgt een programma waarmee kinderen zich...

Dura van Daddy Yankee is de zomerhit 2018

Dura van Daddy Yankee is de zomerhit van dit jaar. Het Spaan...

Almelo krijgt eigen StadsTheaterPloeg

Vanaf oktober gaat in Almelo de StadsTheaterPloeg van start,...

Allemaal Almelo - zomereditie

Schaapherder José Dood over de wolf en de droogte, 'Wilhelm...

Almelose buren steken koppen bij elkaar

In het kader van Burendag zijn er ook in Almelo tal van init...

Noaberhoes per 1 augustus definitief van start

De stichting Het Noaberhoes heeft per 1 augustus het pand de...

Workshops voor kinderen in Stadsmuseum

In het kader van de Twentse Maakplaatsen biedt het Stadsmuse...

Wethouder deelt 'rake klap' uit

De wethouder van sport, Arjen Maathuis, deelde tijdens de op...

Open Latte Kampioenschappen bij Nielz

Zondag 9 september organiseert Nielz de tweede editie van de...

De Nieuwe Haven is bijna af; openhuis voor nieuwe huurders

De woningen zijn allemaal al verhuurd, maar het duurt nog ev...

Openbaar inkijkmuseum met jongerenkunst

De kunstwerken die gemaakt zijn door kinderen en jongeren tu...

Wie wint de Beste Buur Bokaal?

Vanaf vandaag kunnen bewoners uit de gemeenten Almelo, Helle...

Basiscursus Taalvrijwilliger gaat weer van start

Word Taalvrijwilliger bij het Taalpunt. Het Taalpunt in Alm...

Ouderen vieren het leven met heerlijke uitjes

Vanaf nu kan het programmaboekje van de Stichting 'Vier het ...

Amaliaplein toch vrij toegankelijk tijdens Profronde

Even was er sprake van dat bezoekers tijdens de Profronde Al...

Elise Kraan - Dom 105 jaar

‘Mijn vader kwam uit een sterk geslacht en is 93 jaar oud...

Daan Dekker schrijft boek over Jan Finkers 

Schrijver en journalist Daan Dekker werkt momenteel aan 'He...

Reünie Dr. Herderschêeschool en VSO de Brug

Op vrijdag 28 september wordt er een reünie georganiseerd v...

Studenten entreeopleiding ROC krijgen diploma

In de goed gevulde kantine van voetbalvereniging ASV’57 o...

CKV Achilles werft met succes nieuwe vrijwilligers

CKV Achilles heeft met behulp van de aanpak ‘Meer Vrijwill...
© 1986 - 2018 Stichting Lokale Omroep Almelo