26 mrt, 1 en 5 apr: Theatergroep RAAM speelt DAM

In dit jaar waarin 75 jaar bevrijding van Almelo wordt herdacht, is het passend om even stil te staan bij het stilstaan.

Met andere woorden: wat gaat er in je om als je daar staat, op het Wethouder Van Dronkelaarsplein of op de DAM in Amsterdam? Het toneelstuk DAM is geschreven door Sanne Vanderbruggen (BOG Amsterdam) en is een ode aan het herdenken. Waarom staan mensen stil op 4 mei en hoe wordt die dag beleefd? In dit stuk belicht Toneelgroep RAAM de diverse kanten van het herdenken door in de hoofden van de herdenkers te kijken. De spelers worden daarbij begeleid door een zangeres en een pianist.

Herdenken onder tijdsdruk blijkt niet eenvoudig. Je gedachten laten zich op zo'n moment moeilijk richten en schieten alle kanten op. Van ‘Hitler’ en ‘oorlog’ naar ‘macaroni’ en ‘bakpapier’. En toch is iedereen in de eerste plaats gekomen om respect te tonen. De tekst van DAM heeft, ondanks de serieuze context, ook een komische noot en een luchtige toon, die uitblinkt in ritme, bijvoorbeeld in de zin: ‘Iedereen staat stil. Behalve de duiven die weten van niks’. Zeg de zin eens hardop en hoor hoe prachtig dat metrisch loopt: Be-hál-ve de duí-ven die wé-ten van níks.

tekst: Sanne Vanderbruggen
Met medewerking van Rita Zeephat, zang en Frank Deiman, piano.
Regie: Herma Liethof

Na de voorstelling van 5 april is er gelegenheid om aan te schuiven bij het buffet van (grotendeels) biologische gerechten. Kosten bedragen 13,50 euro, inclusief één drankje. Opgeven via: raambuffet@gmail.com.

Hof 88
Donderdag 26 maart, aanvang 20.15 uur
Woensdag 1 april, aanvang 20.15 uur
Zondag 5 april, aanvang 15.00 uur
Deel dit artikel: Twitter | Facebook | WhatsApp | Google+ | E-mail

Agenda

© 1986 - 2020 Stichting Lokale Omroep Almelo