Vacature in commissie functioneringsgesprekken

Omdat Marcel Zielman onlangs het voorzitterschap van de CDA- fractie neerlegde, moet er een vervanger voor hem komen in de commissie functioneringsgesprekken burgemeester.

Kandidaten
Op grond van artikel 4 van de verordening functioneringsgesprekken burgemeester benoemt de gemeenteraad de leden van de commissie functioneringsgesprekken burgemeester. Deze leden zijn allemaal fractievoorzitters. Er hebben zich 4 raadsleden kandidaat gesteld voor één vacature in de commissie functioneringsgesprekken burgemeester:
- Bert Hümmels (LA)
- Patricia Pol (FvR)
- Irene Ten Seldam (CDA)
- Jeroen Wiertz (D66)

De raadsleden die op dit moment zitting hebben in de commissie functioneringsgesprekken burgemeester zijn:
- Louis Kampman (LAS)
- Jemy Pauwels (VVD)
- Wouter Teeuw (CU)
- Fred Gerritsen (Democraten.Nu)
- Uğur Çete (Lijst Çete)

Op grond van de verordening functioneringsgesprekken burgemeester, artikel 2, zijn de taken en bevoegdheden van de commissie functioneringsgesprekken burgemeesters als volgt:
1 De raad voert gesprekken met de burgemeester en stelt daarvoor een commissie samen.
2 De commissie voert tenminste drie en maximaal zes gesprekken per ambtsperiode.
3 Het verslag van het laatste gesprek in een ambtsperiode weegt mee bij het oordeel over een eventuele herbenoeming van de burgemeester.

Samenwerking
Het belang van het voeren van het functioneringsgesprek tussen gemeenteraad en burgemeester is het verbeteren van de samenwerking tussen burgemeester en gemeenteraad. Die samenwerking vergt ook onderhoud. Dat komt de kwaliteit van het bestuur in de gemeente ten goede. De burgemeester kan het functioneringsgesprek beschouwen als een middel ter ondersteuning van zijn positie. De feedback kan de burgemeester helpen om optimaal te kunnen functioneren.

De gemeenteraad kan het functioneringsgesprek gebruiken om zijn wensen voor de toekomst kenbaar te maken en om eerder gemaakte afspraken te evalueren. Uitgangspunt bij het gesprek gedurende de ambtstermijn is de profielschets waarop de burgemeester is benoemd.

Stemming
In de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 14 januari vindt de digitale stemming plaats.
Deel dit artikel: Twitter | Facebook | WhatsApp | Google+ | E-mail

Actua

Geen politiek beraad over Soweco

Het politiek beraad over de sociale werkvoorziening Soweco g...

Echtpaar Ribbert, een diamanten paar

Op 20 januari 1960 trad ze als Marietje Wesselink (87) in he...

Project Vogelsanck komt langzaam van de grond

De nieuwbouw van een woning en de ontwikkeling van de grond ...

Klara Zetkinstraat afgesloten; de daad bij het woord

Er is een paaltje, met aan weerskanten bloembakken, geplaats...

Feestelijke klantendag bij Ezra Foundation

Vele vaste klanten, maar ook andere belangstellenden kwamen...

Welpen van scouting bestaan 100 jaar

Koningin Máxima opende het jubileumjaar vol festiviteiten e...

Meer mensen een vaste werkplek bieden [video]

Door intensief samenwerken tussen de provincie, gemeente, ve...

Emma Boertien verder in the Voice

Emma Boertien heeft onlangs de battles gewonnen bij het prog...

CDA en ChristenUnie dienen vuurwerkmotie in

De fracties van het CDA en de ChristenUnie hebben een vuurwe...

Week van de inburgering startte in Almelo

Almelo opende als eerste het open huis dat ROC Twente organi...

Onzekerheid over komst paviljoen Natuurhus

"2020 wordt het jaar waarin Doepark De Hagen uiteindelijk ge...

Servus speelt in de zomer the Addams Family

Theater Servus viert dit jaar haar 35 jarig jubileum en ze g...

Proef met auto's in de Grotestraat Noord

Sinds 15 november wordt er een proef gehouden met het toelat...

Heracles Almelo start walking voetbal voor dames

Negen vrouwen verzamelden zich deze week om de start te make...

Kindertelefoon veertig jaar actief

Veertig jaar geleden is de Kindertelefoon opgezet. In al die...

Jeroen Wiertz (D66) in commissie functioneringsgesprekken

Jeroen Wiertz, gemeenteraadslid voor D66, is gekozen tot lid...

Bouwkavels van 500 vierkante meter in trek

Er is veel vraag naar bouwkavels in Almelo NoordOost met een...

Alternatieven voor vuurwerk op oudejaarsdag

De fracties van het CDA en de ChristenUnie willen dat oudeja...

Drukke avond voor wethouder Eugène van Mierlo

In het politiek beraad presenteerde Eugène van Mierlo, weth...

15 jaar Kunsthal Hof 88

De Kapel van Hof 88 zat tot de nok gevuld met belangstellend...
© 1986 - 2020 Stichting Lokale Omroep Almelo