College van B & W presenteert Perspectiefnota

De burgemeester en wethouders van Almelo hebben op vrijdag 24 mei de zogenaamde Perspectiefnota gepresenteerd. Het is een document waarin voor de komende jaren de beleidsvoornemens zijn neergelegd.

Tekst gaat verder onder videoregistratie


Met de Perspectiefnota stelt het college de gemeenteraad voor de in de programma’s vastgelegde ambities, visie en doelstellingen vast te stellen. Almelo kent de programma’s:

• Binnenstad
• Economie & Participatie
• Duurzaamheid, Veiligheid
• Zorg
• Nieuwstraatkwartier
• Omgevingswet

Deze programmaplannen zijn eerder dit voorjaar in de raad besproken. In de perspectiefnota staat dat Almelo blijft inzetten op:

• financiële stabiliteit
• het verder verbeteren van de binnenstad
• het leveren van kwalitatief goede zorg tegen het beschikbare Rijksbudget
• het creëren van meer werkgelegenheid
• en het halen van de duurzaamheidsambities.

Uitdaging
De perspectiefnota biedt een wenkend financieel voordelig meerjarenperspectief vanaf 2022. De eerste jaren, en ook in 2019, ligt er evenwel een flinke financiële uitdaging die onder meer wordt ingegeven door noodzakelijke uitgaven aan de Wmo en Jeugdzorg.

Basis
De Perspectiefnota, met daarin de lokale trends en toekomstige ontwikkelingen, geldt als basis voor de begroting en meerjarenraming later dit jaar. Tegelijk met de Perspectiefnota is ook de eerste bijstelling gepresenteerd van de begroting 2019, het Maatregelenplan 2 Wmo en Jeugd en de nota Kapitaalgoederen.

Trends en ontwikkelingen
De Perspectiefnota laat een aantal trends en ontwikkelingen zien die de komende jaren aandacht vragen van het openbaar bestuur. Van klimaatverandering en de kansen van vergrijzing tot het arbeidsmarktperspectief en de digitalisering. Verder blijkt uit de Burgerpeiling een toegenomen vertrouwen van inwoners in de gemeente. Op veel van de trends en ontwikkelingen geven de programma’s een antwoord.

Grote financiële opgave
Het college constateert dat de financiële opgave nog steeds groot is, maar dat er ook een wenkend perspectief is vanaf 2022. Dit betekent ook dat het college bij deze Perspectiefnota nog geen aanvullende concrete bezuinigingsmaatregelen voorstelt, mede gelet op het meer positieve financiële vooruitzicht, de verwachte extra Rijksmiddelen en het nu vastgestelde Maatregelenplan 2 Wmo en Jeugd.

Voorjaarsrapportage
Een eerste financiële tussenrapportage van 2019 laat zien dat de begroting 2019 verslechtert met 6,6 miljoen euro tot 7,1 miljoen negatief. De belangrijkste oorzaak voor de verslechterde financiële positie ligt in de landelijk spelende vraagstukken in het sociaal domein die ook grote betekenis hebben in Almelo. In de Voorjaarsrapportage is evenwel nog niet het extra budget opgenomen voor Jeugdzorg, dat het Rijk kort geleden heeft toegezegd.

Maatregelen in sociaal domein
Om te kunnen voldoen aan de ambitie van het college om kwalitatief goede zorg te leveren, uit te komen met Rijksmiddelen voor Wmo en Jeugdzorg en tegelijk innovaties toe te passen in het sociaal domein presenteert het college een aantal maatregelen. Het college stelt onder meer voor de PGB-tarieven aan te passen, het anders organiseren van de was- en strijkservice als onderdeel van de huishoudelijke ondersteuning en nog meer in te zetten op algemene voorliggende voorzieningen waarvoor geen maatwerkindicatie nodig is.

Kapitaalgoederen
Het financiële perspectief van de gemeente wordt ook beïnvloed door de zogenaamde kapitaalgoederen als wegen, riolering, bomen, bruggen, kades en gebouwen. De nota laat voor de komende jaren een positief effect zien van nagenoeg 2 miljoen euro en dempt daarmee het begrotingstekort. In het meerjarenperspectief is er ook ruimte om te investeren in grotere infrastructurele projecten, waaronder de F35. De voorstellen daartoe kunnen nu uitgewerkt worden en vanaf 2020 worden uitgevoerd.

Gemeenteraad
De gemeenteraad behandelt de Perspectiefnota op dinsdagavond 18 juni in een Politiek Beraad. Op donderdag 26 juni vindt de besluitvorming plaats.
Deel dit artikel: Twitter | Facebook | WhatsApp | Google+ | E-mail

Actua

Erasmus opent Kanaalschool Zuid

Met het hijsen van een speciale oranje vlag werd het bestaan...

Werk aan havenkom in nieuwe fase

Het werk aan de havenkom is in een nieuwe fase beland: de la...

Hitte: we maken het er maar het beste van

De slijter op de hoek merkt dat zijn omzet minder wordt naar...

Vliegensvlug in het Kunst-Torentje

De schoonheid van insecten wil Jojanneke Dekens laten zien i...

Samenloop voor Hoop levert 83.349 euro op

Zaterdag om 14.00 uur gaf burgemeester Arjen Gerritsen het s...

Bewoners Noordoost protesteren tegen kleinere kavels

Bewoners van de parkwijk Almelo Noordoost protesteren tegen ...

Voorlichting over babbeltrucs in stadhuis

‘Deze voorlichtingsmiddag is vooral bedoeld om het psychis...

Buurtbewoners Voedselbank ervaren grote overlast

Buurtbewoners van de Voedselbank in de voormalige Sint Egber...

Koningin Máxima lanceert schuldhulp Almelo [video]

Koninklijk bezoek bij de lancering van een nieuw schuldhulp ...

Schuldenlab Almelo gelanceerd

Waarom kwam Koningin Máxima Schuldenlab Almelo lanceren? En...

Coalitie Erbij Almelo bestrijdt eenzaamheid

Kom erbij. Dat willen de gemeente Almelo en zo'n tien lokale...

Museum De Fundatie te gast in Kunsthal Hof 88

De 28e tentoonstelling van Indigo is sinds vier jaar in same...

Rembrandt Fiësta een dag van culturele mix

De Rembrandt Fiësta staat bol van de diversiteit aan cultur...

Slootjesdag IVN bij De Doorbraak

Sinds 2014 vinden de Slootjesdagen plaats. Tijdens deze dage...

Expositie Kunstwerkplaats Ger Bonsink

De Kunstwerkplaats aan de Nicolaas Beetstraat was het decor ...

Studio15 opent fototentoonstelling

Bij Studio15 worden naast cursussen dans en muziek ook foto-...

Almeloopers overtreffen zichzelf opnieuw [video]

Het bedrag is opnieuw hoger dan ooit dat de Almeloopers met ...

1Twente de Beste Lokale Omroep van Nederland

1Twente is uitgeroepen tot Omroep van het Jaar. AAvisie en A...

Jeugdwerkproject de Gouden Leeuw

Het jeugd project de Gouden Leeuw van de Praktijk voor Coach...

Rembrandtfiesta vlieger festijn

Met de start van het tweedaags feest de Rembrandtfiesta is e...
© 1986 - 2019 Stichting Lokale Omroep Almelo