[video] Almelo doet aangifte van zorgfraude tegen Victorie

Bij zorginstelling Victorie uit Almelo hebben zich volgens onderzoek van de Sociale Recherche Twente ernstige misstanden voorgedaan. Verplichtingen op gebied van veiligheid, doeltreffendheid en doelmatigheid komt het bedrijf niet na. Reden voor het Almelose college om zowel de subsidieaanvraag 2019 van Victorie af te wijzen als aangifte te doen van zorgfraude.

Wethouder van Mierlo over de zorgfraude:

Tekst gaat verder onder de videoVervangende zorg
De gemeente Almelo en het CIMOT, de centrale toegang tot
maatschappelijke opvang en beschermd wonen in Twente, bespreken met cliënten van Victorie of en welke vervangende zorg nodig is en welke instellingen die zorg kunnen leveren.

Kwaliteitstoets
Versneld onderzoek na melding De Sociale Recherche Twente en de toezichthouders Wmo doen periodiek controleonderzoek bij alle aanbieders van Beschermd Wonen. Hiermee toetst de gemeente de kwaliteit van de verleende zorg. Naar aanleiding van een melding over misstanden bij Victorie startte de SRT eind augustus 2018 versneld en diepgaander onderzoek naar deze zorgaanbieder. Bij de aanbestedingsprocedure inkoop ondersteuning Jeugdwet en Wmo in oktober 2018 kreeg Victorie al geen contract meer. In deze procedure golden strengere selectiecriteria voor alle aanbieders van zorg.

Ernstige misstanden
De misstanden die de Sociale Recherche Twente constateerde bij Victorie, over de periode 2016, 2017 en 2018, blijken ernstig. Activiteiten waarvoor de subsidie verleend werd, vonden in het geheel of deels niet plaats. Of het geld werd niet besteed aan waarvoor het bedoeld werd. Dat blijkt uit de constatering van de toezichthouders dat cliënten bijvoorbeeld allerlei kostbare cadeaus ontvingen.

Ondermaats
Aangifte van zorgfraude Het onderzoek levert meerdere indicaties op dat de kwaliteit van de geleverde zorg ondermaats is. Zorguren worden onvoldoende geregistreerd. Victorie declareerde bijvoorbeeld meer zorguren dan dat er volgens de loonbelastinggegevens aan uren zorg geleverd is. Verder blijkt dat Victorie zorgmomenten te summier beschreef en niet adequaat administreerde. Reden voor de gemeente om aangifte van zorgfraude te doen tegen de beide BV’s van Victorie als tegen de bestuurders / eigenaars.

Melding
Onderzoeksgegevens delen Gemeente Almelo heeft de onderzoeksgegevens gedeeld met OZJT, waarbinnen Twentse gemeenten samenwerken op het gebied van zorg en jeugdhulp. Daarnaast ontvingen de Belastingdienst, het Openbaar Ministerie en zorgkantoor Menzis de bevindingen van de Sociale Recherche Twente. De gemeente heeft bij het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) een melding gemaakt.
Deel dit artikel: Twitter | Facebook | WhatsApp | Google+ | E-mail

Actua

Nieuwbouw brandweerkazerne start volgend jaar

De nieuwbouw van de Almelose brandweerkazerne gaat begin vol...

Vervanging brug over de Almelose Aa

Vanaf donderdag 23 mei tot en met vrijdag 19 juli is de brug...

Bornsestraat afgesloten tot vrijdag 26 juli

Van woensdag 22 mei tot vrijdag 26 juli is de Bornsestraat a...

Minister De Jonge op werkbezoek in Almelo

Minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport brac...

Oproep voor terugkeer rozen in de straat

"Jaren geleden hadden we nog rozen in deze perken, ze waren ...

Scharrelkids maken bomenpaspoort

Wat is een bos eigenlijk? De Scharrelkids van het IVN weten ...

Veiling modeltekeningen levert 1520 euro op

In galerie Vossenveen zijn modeltekeningen van het kunstenaa...

Koornmarkt decor van 15 jaar Oostvaarders

Een jubileumjaar voor het Almelose Shantykoor 'de Oostvaarde...

Expositie (Ge)zicht op de Almelose haven geopend

De expositie '(Ge)zicht op de Almelose haven' in het Huis va...

Almeloopers geven ruim een ton aan goede doelen

Meer dan 100.000 euro is verdeeld door de Almeloopers aan go...

Zo kan het dus ook, marktplein begint er op te lijken

Langzaam maar zeker komen de contouren van de vernieuwde bin...

Uitslag verkiezing interne rekenkamercommissie

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 14 mei zijn ...

Van 24 tot 28 mei ernstige hinder A35 Hengelo-Almelo

Van vrijdag 24 mei 20.00 uur tot dinsdag 28 mei 05.30 uur vo...

Montessorischool viert 40-jarig bestaan

Met het hijsen van een fraaie vlag door directeur Arlette va...

Semafoor als stille getuige na de slag

De semafoor op de heuvel in het Schelfhorstpark symboliseert...

Slag bij Ruygenrode knalt eruit; duizenden bezoekers bij eerste slag

Troepen bewegingen in de militaire zones, paardenhoeven trap...

Noabershoes Windmolenbroek, de huiskamer van de wijk

Met het Noabershoes is de grootste wijk van Almelo, het Wind...

Almelose Markt gaat opnieuw verhuizen

Als gevolg van de ontwikkeling van de binnenstad gaat de Alm...

De dag van opbouw bij Historisch Festival Almelo

Het hout is gesprokkeld, tenten zijn opgebouwd en de eerste ...

Triade neemt afscheid van bestuurslid Van der Togt

In de jaarvergadering van Triade Almelo is afscheid genomen ...
© 1986 - 2019 Stichting Lokale Omroep Almelo