Samenwerken voor goed wonen in Almelo

Samenwerking tussen de woningstichtingen en de gemeenten is erg belangrijk voor goed wonen(in huurwoningen) in Almelo.
Daarom ondertekenden AWS Beter Wonen en Woningstichting Sint Joseph Almelo en de gemeente evenals in voorgaande jaren een prestatieovereenkomst.

Afspraken
In de ‘Prestatieovereenkomst 2019-2023’ staan gezamenlijke afspraken over huisvesting van de doelgroep(en), betaalbaarheid, beschikbaarheid, liberalisatie en verkoop van huurwoningen, bouwproductie, duurzaamheid en kwaliteit, wonen en zorg en leefbaarheid.
Corporaties Beter Wonen en Sint Joseph investeren in 2019 ongeveer 10,5 miljoen euro in de Almelose woningvoorraad en 1,3 miljoen euro in de leefbaarheid en veiligheid.

Voldoende sociale huurwoningen
Belangrijke onderdelen van de prestatieafspraken zijn woonlasten, de betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen. De ruim tienduizend sociale huurwoningen met een huur tot maximaal € 710,68 voldoen in de behoefte. Dat maakt de prestatieovereenkomst duidelijk voor de huurders.

Kwaliteit
Naast de betaalbaarheid richten de woningcorporaties zich op het goed onderhouden van woningen en zetten in op het toekomstbestendig maken van het woningbezit. Versterking van de kwaliteit en leefbaarheid van de leefomgeving, de buurten is daarbij ook belangrijk. Er is oog voor kwetsbare bewoners, aandacht voor ouderen.

Het document werd ondertekend door Peter van der Hout, (directeur AWS Beter Wonen), Claudia Beumer(directeur Woningstichting Sint Joseph Almelo), de voorzitters van de huurdersbelangenorganisaties Wim van den Elst(Stichting Huurdersplatform Beter Wonen)en Harm Nieboer(Huurdersadviesraad Sint Joseph) en wethouder Jan Martin van Rees namens de gemeente Almelo.

Deel dit artikel: Twitter | Facebook | WhatsApp | Google+ | E-mail

Actua

Nieuwbouw brandweerkazerne start volgend jaar

De nieuwbouw van de Almelose brandweerkazerne gaat begin vol...

Vervanging brug over de Almelose Aa

Vanaf donderdag 23 mei tot en met vrijdag 19 juli is de brug...

Bornsestraat afgesloten tot vrijdag 26 juli

Van woensdag 22 mei tot vrijdag 26 juli is de Bornsestraat a...

Minister De Jonge op werkbezoek in Almelo

Minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport brac...

Oproep voor terugkeer rozen in de straat

"Jaren geleden hadden we nog rozen in deze perken, ze waren ...

Scharrelkids maken bomenpaspoort

Wat is een bos eigenlijk? De Scharrelkids van het IVN weten ...

Veiling modeltekeningen levert 1520 euro op

In galerie Vossenveen zijn modeltekeningen van het kunstenaa...

Koornmarkt decor van 15 jaar Oostvaarders

Een jubileumjaar voor het Almelose Shantykoor 'de Oostvaarde...

Expositie (Ge)zicht op de Almelose haven geopend

De expositie '(Ge)zicht op de Almelose haven' in het Huis va...

Almeloopers geven ruim een ton aan goede doelen

Meer dan 100.000 euro is verdeeld door de Almeloopers aan go...

Zo kan het dus ook, marktplein begint er op te lijken

Langzaam maar zeker komen de contouren van de vernieuwde bin...

Uitslag verkiezing interne rekenkamercommissie

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 14 mei zijn ...

Van 24 tot 28 mei ernstige hinder A35 Hengelo-Almelo

Van vrijdag 24 mei 20.00 uur tot dinsdag 28 mei 05.30 uur vo...

Montessorischool viert 40-jarig bestaan

Met het hijsen van een fraaie vlag door directeur Arlette va...

Semafoor als stille getuige na de slag

De semafoor op de heuvel in het Schelfhorstpark symboliseert...

Slag bij Ruygenrode knalt eruit; duizenden bezoekers bij eerste slag

Troepen bewegingen in de militaire zones, paardenhoeven trap...

Noabershoes Windmolenbroek, de huiskamer van de wijk

Met het Noabershoes is de grootste wijk van Almelo, het Wind...

Almelose Markt gaat opnieuw verhuizen

Als gevolg van de ontwikkeling van de binnenstad gaat de Alm...

De dag van opbouw bij Historisch Festival Almelo

Het hout is gesprokkeld, tenten zijn opgebouwd en de eerste ...

Triade neemt afscheid van bestuurslid Van der Togt

In de jaarvergadering van Triade Almelo is afscheid genomen ...
© 1986 - 2019 Stichting Lokale Omroep Almelo