D66 Almelo: niet strooien met cadeautjes

Het college levert een begroting af waar veel ambities in staan, maar de fractieleider van D66 Almelo, Jeroen Wiertz, kan in dit document zeer weinig concrete uitwerkingen van deze ambities vinden. Daar komt bij dat de programma’s waaraan die uitwerkingen opgehangen moeten worden nog altijd niet bestaan.

Akkoord
D66 vraagt zich dan ook af wat voor begroting het nu precies moet vaststellen? Waar gaat de raad nu mee akkoord? En welke sturing is er nog mogelijk als de programma’s wel geformuleerd zijn?

Tekort
Wat het financiële perspectief betreft verbaast het D66 vooral dat het college de hersteltermijn van het eigen vermogen weer laat oplopen. Het doel was toch om zo snel mogelijk onder het verscherpt toezicht van de Provincie uit te komen? Dat gaat niet lukken als de concept begroting al begint met een tekort van een half miljoen en van zijn financiële besparingen afhankelijk is van open-einde-regelingen als de WMO en de jeugdzorg.

Cadeautjes
Het is volgens D66 daarom niet de tijd om met ‘cadeautjes’ te strooien, zoals het afschaffen van de hondenbelasting en de proef met twee uur gratis parkeren. Tot slot vond de D66 fractie nog een aantal zoet houdende handreikingen naar de oppositiepartijen in de vorm van incidentele middelen, die het ook vinden getuigen van een onsamenhangend geheel, zonder al te veel visie. Al met al ziet D66 Almelo dus te veel open einden in deze begroting om er zijn goedkeuring aan te geven.
Deel dit artikel: Twitter | Facebook | WhatsApp | Google+ | E-mail

Actua

Jongeren met gouden handjes krijgen unieke kans

Het Pius X College, locatie Catharina van Renneslaan, geeft ...

Vijftiende Almelose Cultuurnacht

De vijftiende Almelose Cultuurnacht bestond traditiegetrouw ...

Kennismaken met de nieuwste technologie

Hoe is het om in een vliegsimulator te zitten? Hoe werkt een...

Vierde editie 'Worst Day van Almelo'

Voor de vierde keer werd de 'Worst Day van Almelo' georganis...

Kunstmarkt in wijkcentrum de Schelf druk bezocht

Ook dit jaar was de kunstmarkt in wijkcentrum de Schelf gesl...

Sint-Maartenviering Sluitersveld en Schelfhorst

Kinderen uit de wijken Sluitersveld en Schelfhorst hebben vr...

Burgemeester ontbijt met leerlingen Wereldboom

Leerlingen van groep 6 van de Wereldboom hebben samen met bu...

Agro & Food Congres Twente

De Groene Kennispoort Twente organiseerde in samenwerking me...

'Almelo aan zee' door Rembrandtschildertjes

Tijdens de Rembrandtfiësta hebben 28 kinderen van verschill...

'Almelose kunstenaars' in Kunsthal Hof 88

In Almelo is veel kunst te beleven en daarom zal de gemeente...

Almelose raad komt fietsersbond tegen

Komende dinsdagavond komt tijdens het politiek beraad de gem...

Presentatie cd 'Jazz at the Bieb Almelo' met bijzondere gasten

'Jazz at the Bieb Almelo, Johan Bijkerk band and guest', dat...

Mantelzorg Almelo verwent haar mantelzorgers

Met een lachworkshop verwende Mantelzorg Almelo woensdagavon...

Renovatie Klokkenbelt voortvarend van start

De omvorming van voormalig verpleeghuis De Klokkenbelt tot m...

Hoe het is om student en mantelzorger te zijn

Het ROC van Twente organiseerde op de locaties Almelo, Henge...

EIN-DE-LIJK de weg is weer open! [video]

De hoofdader van het verkeer door Almelo is eindelijk weer o...

Jubileumjaar Almelose Wandelkring van start

Het jubileumjaar van de Almelose Wandelkring ging afgelopen ...

Vogeltentoonstelling De Goudvink in 't Boaken

VV De Goudvink organiseerde haar jaarlijkse onderling tentoo...

Zetel Sint opgeknapt door Repair Café

Tijdens de bijeenkomst in het Repair Café werd de zetel van...

Jong Leren Eten

Scholen kunnen met ingang van november subsidie aanvragen vo...
© 1986 - 2018 Stichting Lokale Omroep Almelo