Bewoners St.-Elisabeth moeten hun woning verlaten

Vochtproblemen en vragen over de brandveiligheid waren dit voorjaar aanleiding voor woningcorporatie Sint Joseph om verschillende onderzoeken te laten uitvoeren in het monumentale woongebouw St.-Elisabeth. De resultaten van het onderzoek naar de brandveiligheid wijzen uit dat het gebouw niet veilig genoeg is voor de bewoners om te blijven wonen.

Brandveiligheid
Het rapport over de brandveiligheid toont aan dat het gebouw op een aantal cruciale onderdelen niet voldoet aan de eisen bouwbesluit bestaande bouw. Zo heeft het gebouw onvoldoende compartimenten. Hierdoor kan een eventuele brand zich snel door het gebouw verspreiden. Dit is reden voor de brandweer om, in geval van brand, het pand niet te betreden en de brand alleen van buitenaf te bestrijden.

Veiligheid bewoners
Voor Sint Joseph is dit de aanleiding om direct maatregelen te treffen. De veiligheid van de bewoners staat voorop. Dit betekent dat er zo snel mogelijk een brandwacht aanwezig is in het pand; zeven dagen in de week, 24 uur per dag. Sint Joseph gaat ondertussen samen met de bewoners op zoek naar andere woonruimte. De bewoners van de eerste verdieping krijgen prioriteit, omdat de situatie voor hen het meest onveilig is. De bewoners van de begane grond kunnen, in geval van brand, vluchten via de tuindeuren in hun woning en de hoofd- en achteringangen van het complex.

Maatregelen
Om het gebouw brandveilig te maken en om het ook op andere onderdelen te verbeteren, is het noodzakelijk dat het gebouw onbewoond is. De werkzaamheden zijn dermate groot en omvangrijk dat dit niet in bewoonde staat uitgevoerd kan worden. Dit betekent dat de corporatie ook voor de bewoners van de begane grond andere huisvesting gaat zoeken. Het gaat dan in totaal om 23 huurders die een nieuwe woning nodig hebben. Dit kost tijd. Hoeveel tijd dit gaat kosten, kan de corporatie op dit moment niet zeggen. De bewoners van St.-Elisabeth krijgen voorrang op vrijkomende woningen.

Bewoners
De bewoners zijn in een bijeenkomst op woensdag 31 oktober persoonlijk geïnformeerd over de situatie. Voor veel bewoners geldt dat zij St.- Elisabeth zagen als de woning waar ze niet meer zouden vertrekken. De noodgedwongen verhuizing valt voor de bewoners dan ook erg zwaar.

Wellicht meer onderzoeken
Sint Joseph wist dat het pand vochtproblemen had en heeft op basis van de uitgevoerde onderzoeken al diverse werkzaamheden doorgevoerd om het pand te verbeteren. Dat de brandveiligheid dermate slecht is, wist de corporatie niet. Sint Joseph gaat zich beraden of het voor andere wooncomplexen in haar bezit ook zinvol is om een brandveiligheidsonderzoek uit te laten voeren. Hierbij wil de corporatie afstemmen/samenwerken met de gemeente, brandweer en collega corporatie Beter Wonen.
Deel dit artikel: Twitter | Facebook | WhatsApp | Google+ | E-mail

Actua

Jongeren met gouden handjes krijgen unieke kans

Het Pius X College, locatie Catharina van Renneslaan, geeft ...

Vijftiende Almelose Cultuurnacht

De vijftiende Almelose Cultuurnacht bestond traditiegetrouw ...

Kennismaken met de nieuwste technologie

Hoe is het om in een vliegsimulator te zitten? Hoe werkt een...

Vierde editie 'Worst Day van Almelo'

Voor de vierde keer werd de 'Worst Day van Almelo' georganis...

Kunstmarkt in wijkcentrum de Schelf druk bezocht

Ook dit jaar was de kunstmarkt in wijkcentrum de Schelf gesl...

Sint-Maartenviering Sluitersveld en Schelfhorst

Kinderen uit de wijken Sluitersveld en Schelfhorst hebben vr...

Burgemeester ontbijt met leerlingen Wereldboom

Leerlingen van groep 6 van de Wereldboom hebben samen met bu...

Agro & Food Congres Twente

De Groene Kennispoort Twente organiseerde in samenwerking me...

'Almelo aan zee' door Rembrandtschildertjes

Tijdens de Rembrandtfiësta hebben 28 kinderen van verschill...

'Almelose kunstenaars' in Kunsthal Hof 88

In Almelo is veel kunst te beleven en daarom zal de gemeente...

Almelose raad komt fietsersbond tegen

Komende dinsdagavond komt tijdens het politiek beraad de gem...

Presentatie cd 'Jazz at the Bieb Almelo' met bijzondere gasten

'Jazz at the Bieb Almelo, Johan Bijkerk band and guest', dat...

Mantelzorg Almelo verwent haar mantelzorgers

Met een lachworkshop verwende Mantelzorg Almelo woensdagavon...

Renovatie Klokkenbelt voortvarend van start

De omvorming van voormalig verpleeghuis De Klokkenbelt tot m...

Hoe het is om student en mantelzorger te zijn

Het ROC van Twente organiseerde op de locaties Almelo, Henge...

EIN-DE-LIJK de weg is weer open! [video]

De hoofdader van het verkeer door Almelo is eindelijk weer o...

Jubileumjaar Almelose Wandelkring van start

Het jubileumjaar van de Almelose Wandelkring ging afgelopen ...

Vogeltentoonstelling De Goudvink in 't Boaken

VV De Goudvink organiseerde haar jaarlijkse onderling tentoo...

Zetel Sint opgeknapt door Repair Café

Tijdens de bijeenkomst in het Repair Café werd de zetel van...

Jong Leren Eten

Scholen kunnen met ingang van november subsidie aanvragen vo...
© 1986 - 2018 Stichting Lokale Omroep Almelo