ZorgAccent trots op laag ziekteverzuim

Op maandag 9 april hebben Aline Poolen van de Raad van Bestuur van ZorgAccent, Diana Hendriks (medewerker team Het Pallet van woonzorglocatie de Hofkamp) en Lisette Roelofs van team wijkverpleging Langeveen Kloosterhaar, de Vernet Health Ranking Award in ontvangst genomen.

Deze derde prijs werd overhandigd door Mevr. Danijela Budimir manager bedrijfsvoering bij Vernet. Een award voor o.a. een zeer laag verzuim van 4,8% in een branche waar het verzuim met 6,67 % relatief hoog ligt in 2017. De ranking laat in één cijfer zien hoe een organisatie binnen de zorgbranche presteert op het gebied van verzuim en de bijbehorende verzuimschade: ZorgAccent heeft het rapportcijfer 9,4 gekregen van Vernet.

Eén keer per kwartaal levert ZorgAccent medewerker- en verzuimgegevens aan bij Vernet, binnen de regels van de Algemene verordening gegevensbescherming, (AVG). Deze gegevens worden afgezet tegen landelijke- en sectorgegevens waardoor er een goed beeld ontstaat waar een organisatie staat op het gebied van verzuim. Niet alleen de cijfers van het afgelopen jaar zijn bepalend voor de ranking. Voor de eindscore wordt ook de stijging c.q. daling van de cijfers van het voorgaande jaar t.o.v. de branche meegenomen.

Alle medewerkers, zowel in de woonzorg als in de wijkverpleging, hebben een verzuimtraining van Falke en Verbaan gevolgd waardoor de bewustwording omtrent verzuim op gang is gebracht. Veel mensen zijn (chronisch) ziek maar dat hoeft nog niet te leiden tot verzuim. Ga nooit in discussie over of iemand ziek is of niet maar stel de vraag: is verzuim in jouw situatie de beste optie?

Na het volgen van de scholing hebben alle zelfsturende teams hun eigen afspraken gemaakt over hoe zij omgaan met verzuim binnen hun eigen team. Teams hebben hun directeur op de hoogte gesteld van hun teamafspraken. Indien nodig heeft de directeur om verduidelijking of aanscherping gevraagd. Teams zijn hier vervolgens mee aan het werk gegaan. Er is hierdoor bewuster aandacht voor verzuim binnen de teams; er wordt bijvoorbeeld gevraagd aan het begin van een overleg hoe het met een ieder gaat. Als men zich zorgen maakt over een teamlid wordt dat op een plezierige wijze besproken en worden met elkaar mogelijke oplossingen bedacht.

Vernet is een kennisnetwerk en onderzoeksbureau gespecialiseerd in het verzamelen, benchmarken én interpreteren van gegevens over personeelszaken in de zorgsector (algemene ziekenhuizen, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg).

Zo’n 400 zorgorganisaties met in totaal circa 600.000 medewerkers uit de zorgsector zijn aangesloten. Dat is ruim zeventig procent van de werknemers van alle zorgmedewerkers in Nederland. Vernet voert o.a. metingen uit per leeftijdsklasse, waarbij rekening wordt gehouden met de leeftijdsopbouw binnen een organisatie. Elke bij Vernet aangesloten organisatie ontvangt de branche-informatie afgezet tegen de eigen informatie en heeft hiermee de best denkbare benchmark op het gebied van verzuim.

ZorgAccent biedt een breed pakket van diensten op het gebied van zorg, welzijn, wonen en behandeling in de regio Twente en Salland. Sinds 2010 werkt ZorgAccent met zelfsturende teams en zijn hiermee koploper in Nederland. Bij ZorgAccent werken ruim 2000 medewerkers en 1250 vrijwilligers. Hierbij is het streven om zoveel mogelijk handen aan het bed te hebben.

Op de foto van links naar rechts: Lisette Roelofs, Danijela Budimir, Diana Hendriks (team Het Pallet van woonzorglocatie de Hofkamp) en Aline Poolen.
Deel dit artikel: Twitter | Facebook | WhatsApp | Google+ | E-mail

Actua

Veel plezier tijdens zonnige Koningsspelen

Om klokslag 10.00 uur werd de openingsdans van de Koningsspe...

2 miljoen opbrengst; grond Waterrijk wordt zonnepark

Aan de Aadijk komt een zonnepark van 37 hectare. Daarvoor he...

Ten Seldam trekt zich terug als kandidaat-wethouder

Irene ten Seldam keert niet terug als wethouder in het nieuw...

Erasmus' exhibits tentoonstelling in de bibliotheek

Negentig Technasium brugklasleerlingen van het Erasmus hebbe...

Ruim 9000 euro voor onderzoek naar Huntington

Een vreselijke en mensonterende ziekte, dat is de ziekte van...

Erasmus in Duitse sferen

De Dag van de Duitse taal werd uitbundig gevierd in lederhos...

Erasmus wint 2e prijs in Bizzkidz Management

Leerlingen van het Erasmus hebben op zaterdag 14 april de tw...

Duurzaamheid hoofdmoot bij Huis van Lydia

Duurzaamheid staat hoog in het vaandel van De Stichting Huis...

Expositie 'leerling van Da Vinci' bij Kunsthal Hof 88

Jan van der Kooi is een van de bekendste figuratief tekenaar...

Update: De oranje bakken kleuren groen-grijs

De inzamelbakken voor het plastic afval kleuren groen. Het m...

Aanhoudingen na conflict aan Prinsenkampsweg

Vijf mannen zijn aangehouden wegens wapenbezit. Vrijdagavond...

[video] Slingerbeurs geeft schwung aan organisaties

Met een geschatte waarde van 115.000 euro zijn er 241 matche...

Forse subsidie voor Doepark De Hagen

Het Roggekamp Peitsch fonds verblijdde de stichting Natuurhu...

24e Twentedagen voor gymdocenten

Bijna 180 gymdocenten uit heel Twente waren in Almelo voor d...

Werkgroep oud papier St.-Jozefkerk schenkt aan goede doelen

De werkgroep oud papier van de St.-Jozefkerk heeft op zaterd...

Jan Kamst benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Jan Kamst is tijdens zijn afscheidsreceptie benoemd tot Ridd...

Windmolenbroek krijgt wijkplatform en Noaberhoes

Het motto was "Samen Windmolenbroek". Tijdens een druk bezoc...

Nieuw Almelo's theaterseizoen ingeluid met previews

Het huidige theaterseizoen is nog volop bezig, maar de voorb...

ZorgAccent trots op laag ziekteverzuim

Op maandag 9 april hebben Aline Poolen van de Raad van Bestu...

Nieuwe Stolpersteine gelegd

Tijdens een jaarlijkse bijeenkomst in de raadszaal van het s...
© 1986 - 2018 Stichting Lokale Omroep Almelo