Politiek gezien door humanistische bril

Wat kunnen wij en wat mogen wij van de politiek verwachten? Bestuurslid Jan Weever van het Humanistisch Verbond Kring Oost behandelde in het Denkerscafé zaterdagmiddag een aantal vragen die bij vele kiezers wel eens zullen opkomen:

Kiezersvragen
Waardoor zijn er zoveel politieke partijen in Almelo?
Luistert men wel naar elkaar of hoort men elkaar of wil men alleen zichzelf horen?
Wat is het principiële uitgangspunt van een partij om de behoeften van alle burgers te coördineren?
Wel zelf denken en verantwoordelijkheid nemen, maar toch met zijn allen samenwerken en elkaar ruimte gunnen.
Wat deed men met de feitenkennis uit het boek: “Alle dagen schuld” door Mirjam Pool?
Zijn doorwrochte betoog begon bij de piramide van Maslow, de basisbehoeften van de mens.
Waarnemend voorzitter Ab Gietelink las een brief aan de vaste kamercommissie voor buitenlandse zaken voor waarin hij met klem vroeg alles in het werk te stellen om te voorkomen dat president Trump de kernwapens gaat uitbreiden.

Deel dit artikel: Twitter | Facebook | WhatsApp | Google+ | E-mail

Actua

Open dag Almelosche Watersportvereeniging

Bijna tachtig jaar is de AWS. In september wordt het gevierd...

Tiende Roparun levert nog meer op voor goede doel

Opnieuw slaagden de Roparunners van de Almeloopers er in om ...

Ontdekken, ervaren en maken op Mini Maker Festival

Uitvinders, kunstenaars en wetenschappers in de dop konden h...

Veilig sporten voor mensen met sociale beperking

Sportschool Obifit en stichting de Klup Twente gaan samen ee...

[video] De Wereldboom ontvangt De Landmacht

Twee militairen kwamen de leerlingen van OBS De Wereldboom v...

Doorkomst Roparun en Almeloopers

Een warme doorkomst voor de Roparun en met name de Almeloope...

Opbrengst Lock me up Almelo: 27.920 euro

Negen Almeloërs hebben zich achter elkaar 12 uur laten opsl...

Gezellig pleinfeest bij MFA Centrum 't Dok

Paula's Pleinfeest bij 't Dok was een gezellig gebeuren voor...

Taken verdeeld voor nieuw college Almelo

De vier partijen die het nieuwe college van b en w gaan vorm...

Scandinavische Vereniging Twente bestaat 40 jaar

De Scandinavische Vereniging Twente heeft haar 40-jarig best...

Winderige laatste avond van vierdaagse

De behoorlijk gure wind deerde de ruim achthonderd vierdaags...

Campagne tegen beeldschermgebruik bij Het Noordik

Leerlingen van Het Noordik zijn actief bezig geweest rondom ...

Sponsorloop de Heemde voor de Roparun

Ongeveer 250 kinderen van de Heemde liepen vele rondjes op h...

[Update] Oud Almelo scoort enorm en snel op Facebook

Wat doe je als je Almelo mist? Dan start je een Facebook pag...

Kleinschalig cultuurcentrum Kolkschool krijgt kansen

De projectgroep Kolkschool bepleitte in de raad hun plan voo...

Lock me up - Free a Girl van start

Negen Almeloërs laten zich in de week van 14 t/m 19 mei ops...

64e Wandelvierdaagse van start

Achthonderd deelnemers gingen gisteravond bij De Kauwe aan d...

Zeer jong meisje verdacht van brandstichting Coop

Een meisje van jonger dan tien jaar wordt verdacht van brand...

SISU eerste atletiekvereniging met Runningblind

Mensen met een visuele beperking konden bij atletiekverenigi...

Stralend weer bij lentefair Groei & Bloei

Het prachtige weer zorgde ervoor dat velen naar het Beeklust...
© 1986 - 2018 Stichting Lokale Omroep Almelo